Wat is een Breath Holding Spell en wat moet je juist niet doen?

Dit wordt een heel serieus artikel. Althans een artikel over een heel serieus onderwerp. Breath holding spells, oftewel: episodes van het inhouden van de adem. In dit artikel wil ik én een stukje informatie geven én geef ik antwoorden op vragen die ik van mensen uit mijn omgeving heb gekregen omtrent dit onderwerp. En deel ik tips, dit zijn tips van een ouder waarvan haar kindje dit helaas regelmatig heeft.

Wat is het precies?

Om er even heel luchtig over te praten is een breath holding spell eigenlijk niks anders dan het stoppen van ademen. Vaak tot het kind blauw aanloopt en flauwvalt. Op dat moment neemt het lijf het weer over en gaan ze weer ademen en komen ze langzaam bij.

Hoe vaak het precies voorkomt weten we niet goed omdat niet alle episodes goed gemonitord worden en de diagnose ook niet altijd goed gesteld wordt. Het wordt geschat dat één op de twintig kinderen deze episodes heeft. Het komt voor bij kinderen vanaf ongeveer zes maanden tot zes jaar. De meeste klachten komen  echter voor bij kinderen tussen de één en anderhalf.

Oorzaak

Over het ontstaan hiervan zijn de meningen verdeeld.  De meest voorkomede beschrijving is wanneer kinderen erg boos of gefrustreerd zijn of ernstige pijn hebben. Omdat kinderen zich niet verbaal kunnen uiten en niet weten hoe ze met de situatie om moeten gaan vergeten ze simpelweg om adem te halen.

Lees ook: Buikkrampjes, hoe help je je baby?

Hierdoor ontstaat er een zuurstofgebrek in het lijf en in het brein. Hierdoor wordt een kindje blauw en verliest het zijn bewustzijn. Omdat het kindje dan niet meer bewust zijn adem in kan houden hersteld het ademritme zich weer en herstelt  je kindje zich langzaam weer.

Onderzoek

De diagnose kan op verschillende manieren gesteld worden. Soms wordt bij zo’n aanval gedacht aan epilepsie. Hiervoor kan een hersenfilmpje (EEG) gemaakt worden, wanneer hier niks uitkomt maar de aanvallen wel duidelijk aanwezig blijven wordt epilepsie uitgesloten en kan de diagnose Breath Holding Spells gesteld worden door een neuroloog of kinderarts.

En nu?

Belangrijk is dat wanneer je kindje zo’n aanval heeft is om geen plens koud water in het gezicht te gooien of een pijnprikkel toe te dienen. Dit kan de aanval alleen maar extra uitlokken of verergeren. Zorgt dat het kind zich niet kan bezeren en dat het comfortabel is. Leg kleine kindjes op hun zij, liever niet op hun rug. Sommige kindjes (met name de oudere kids) willen niet vastgepakt worden, zorg dan zat ze veilig liggen.

Lees ook: Help ik heb een huilbaby!

Zorg, hoe moeilijk het ook is, dat je als ouder rustig blijft. Hoe meer jij in paniek raakt hoe meer dit de episode stimuleert. Neem, wanneer je kindje dit prettig vindt, je kindje op schoot en probeer het te troosten.

Ieder kind is anders en ieder kind zal iets anders prettig vinden, waar het ene kind streling over wang of voetzolen/handen prettig zal vinden zal een ander kind totaal geen aanraking willen hebben. Dit is echt iets wat je zelf uit moet vinden met je kind.

Maar laat het vooral niet schrikken of dien het geen pijnprikkel toe, dit verergert het proces alleen maar.

Belangrijk wanneer je verdenking hebt op breath holding spells bij je kindje,  is om hulp  te zoeken, zowel voor je kindje als voor jezelf. Het kan immers een lange periode aanhouden. Zo zorg je dat zowel jij en je partner als je kindje de nodige hulp krijgt. Dit kan via de huisarts of via het consultatiebureau.

Wist je dat er een facebook pagina bestaat voor ouders van kinderen met Breath Holding Spells? Je vindt hem hier

Geef een antwoord