Wat te doen als een kind motorisch onhandig is

Als kinderfysiotherapeut zie ik geregeld kinderen die wat onhandig zijn. Soms struikelen ze veel of kunnen ze niet goed meekomen met buitenspelen, gym of sport. Wat kan ik hier als kinderfysiotherapeut mee en wat kan dit betekenen? Dit alles lees je in dit artikel.

Eigen tempo

Motoriek is heel populair en breed gebruikt woord. We kennen grofweg twee soorten, fijne- en grove motoriek. In dit artikel zullen we het met name over de grove motoriek hebben. Grove motoriek zijn de bewegingen als lopen, rennen springen, gooien/mikken, vangen, fietsen enz.

Motoriek is niet voor ieder kind even vanzelfsprekend. Ieder kind doet het op zijn eigen tempo. Als we bijvoorbeeld kijken naar het leren lopen zien we dat daar een spreiding is. Kinderen lopen in Nederland gemiddeld tussen de 11-18 maanden. Dat is allemaal een gemiddelde en dus in beide uitersten prima.

Lees ook: Fijne motoriek op de basisschool, de ontwikkeling van de oog-hand coördinatie

Hinder

Wat nou als kinderen hinder ondervinden door bijvoorbeeld motoriek die vertraagd of onhandig is. Of hinder in de vorm van veel vallen een struikelen? Vaak signaleert een gymleerkracht of de groepsleerkracht dit al bij kinderen. Ze struikelen veel of kunnen iet goed meespelen met kinderen uit de klas. Zijn altijd de kinderen die getikt worden en die niemand kunnen tikken.

Dan is het een goed idee om een kinderfysiotherapeut mee te laten denken. De kinderfysiotherapeut kan in kaart brengen hoe een kind ten opzichte van leeftijdsgenoten scoort als het gaat om de motoriek. Dit doen we met een motoriek test waarbij verschillende taken als springen, over de lijn lopen, mikken worden onderzocht.

En dan

Wat als een kind aan de ondergrens scoort? Soms is reden om te denken dat er mogelijk meer aan de hand is, of is het probleem complexer. Soms is het noodzakelijk dat de kinderarts of kinderrevalidatie arts mee kijken en meedenkt. De kinderfysiotherapeut zal dan meestal een verslag naar de huisarts sturen welke doorgestuurd kan worden naar de kinderarts.

Behandeling

In mijn geval, dit kan bij iedere kinderfysiotherapeut zijn, ga je van start met de behandeling afhankelijk van de hulpvraag. Dit is de vraag waarmee een kind aangemeld wordt. Denk bijvoorbeeld aan struikelt veel, is onhandig, kan niet goed zijn evenwicht houden enz. Als het probleem in het evenwicht zit maak ik bijvoorbeeld een parcours waarin het evenwicht in verschillende situaties geoefend/getraind wordt zodat een kind dit kan oefenen. Per keer zullen de opdrachten steeds een beetje moeilijker worden zodat een kind zijn evenwicht steeds een beetje beter kan houden.

Lees ook: Waarom zelf aankleden en eten helpt met de motorische ontwikkeling

Aan het einde van een traject wordt soms een test overnieuw afgenomen wanneer dat kan. Zo niet zal een traject afgesloten worden wanneer aan de hulpvraag is voldaan en een kind zo goed mogelijk mee kan komen met de leeftijdsgenoten.

Geef een antwoord