Samenwerken in de zorg

Als kinderfysiotherapeut behandel je niet alleen het kind. Je moet samenwerken met ouders. Als we gaan kijken naar de ontwikkeling van kinderen hebben we met meerdere partijen te maken. Denk aan ouders/verzorgers, artsen, leerkrachten, familie, coaches enz. Afhankelijk van het soort probleem dient er niet alleen naar het individu gekeken te worden maar naar het systeem rondom het kind. In dit artikel leg ik uit waarom dit zo belangrijk is.

Gezin

Als we direct rondom een kind kijken met een hulpvraag komen we het gezin tegen. Het gezin is een zeer bepalende factor als het gaat om lichamelijke klachten of motorische problemen. In dit stukje ga ik even meer in op een kind met orthopedische/lichamelijke problemen. Een kind met een blessure heeft het daar thuis over. Soms horen ouders het van een trainer dat een kind heeft geklaagd over pijnklachten. Het is dan aan ouder om daar, aan de hand van de tekenen van het kind, actie op te ondernemen. Soms zie je dat ouders al snel aan de bel trekken en soms duurt dat langer.

Lees ook: Samen spelen is niet altijd goed voor baby’s

Dit is natuurlijk ook groot en deels afhankelijk van de ontstaanswijze. Zijn het vage knieklachten bij alleen af en toe de voetbal, dan duurt het vaak langer. Wanneer kinderen door de enkel gaan of een ander acuut trauma oplopen trekken ouders over het algemeen sneller aan de bel.

Het is belangrijk dat niet alleen kind maar ook ouders begrijpen wat er aan de hand is met hun lijf. Begrijp je niet waar de klachten vandaan komen dan is het lastiger om daarop te anticiperen.

School

Bij lichamelijke klachten kan een kind soms niet meedoen met de gymles of mogen ze bepaalde dingen niet meedoen met de gym of met buitenspelen. Het is dan van belang dat je school ‘mee hebt’ en ook zij weten wat er gaande is. Mijn voorkeur heeft dan ook om, in met toestemming van ouders, contact op te nemen met school. Zo overleggen we samen wat wel en wat niet mag en zo kan een kind veilig deelnemen met de gym of juist even op de bank zitten.

Als het gaat om motoriek en dan met name de schrijfmotoriek is het contact met school net zo belangrijk. Het is heel fijn om met mijn therapie aan te kunnen sluiten met waar kinderen in de klas mee bezig zijn. Als we kijken naar motorisch leren zien we dat de kracht van de herhaling een grote invloed heeft op het ontwikkelen van de motoriek. Geregeld sluit ik als kinderfysio ook aan bij groot overleggen binnen school. Hierbij zie je dat andere betrokken zorgverleners, leerkracht, ib-er en ouders aansluiten om zo te zorgen dat een kind zich kan blijven ontwikkelen en samen te kijken wat de knelpunten zijn.

Sport

Ten slotte hebben we het sportende kind wat na een blessure weer mee mag gaan doen met de training en wedstrijden. Dit gaat in eerste instantie altijd samen met ouder en kind maar ik zie zeker ook de meerwaarde in van het betrekken van de trainer bij het revalidatieproces. De trainer ziet het kind in de sport situatie en kent de sport het allerbeste. Samen kun je dan overleggen wat wel en niet mag. Bijvoorbeeld een kind met niet sprinten bij voetbal. Dat betekent dat hij heel veel wel mee kan doen. De trainer kan dan vervangende taken bedenken. We weten namelijk dat het heel belangrijk is om een kind wel betrokken te blijven bij het team. Dit zorgt ervoor dat een kind het plezier in de sport houdt maar ook onderdeel blijft uitmaken van het team!

Lees ook: Jeugdige sporter mede door school overtraind

Samenwerken is wat mij betreft een must. Nu gaat het in dit artikel over multidisciplinair maar geregeld wordt er ook interdisciplinair (met andere fysio’s) samengewerkt. Denk bijvoorbeeld aan samenwerken met de sportfysiotherapeut voor de 15-jarige sporter met knieklachten! Zo kun je heel veel van elkaar leren en kan een kind de best mogelijk zorg krijgen met als doel, weer pijnvrij kunnen sporten!

Geef een antwoord