Leeftijd corrigeren bij prematuren

Een tijd geleden heb ik een artikel geschreven over te vroeg geboren kinderen. Er is iets bijzonders met de leeftijd van te vroeg geboren kinderen. Deze mogen we namelijk corrigeren. Hoe dit precies zit en wat we er mee doen lees je in dit artikel.

Prematuur

Wanneer een kind te vroeg geboren wordt, voor de 37e zwangerschapsweek, noemen we dat prematuur. Kinderen worden om verscheidene redenen te vroeg geboren. Dit kan omdat het niet goed gaat met moeder of met kind of met beide. Het kan zijn dat de bevalling spontaan te vroeg op gang komt en niet meer te stoppen is met medicatie.

Lees ook:Waarom een prematuur zich langzamer ontwikkelen

Leeftijd

Bij prematuren spreken we van de leeftijd, feitelijk wanneer het kind geboren is, en de gecorrigeerde leeftijd. Bij de gecorrigeerde leeftijd mag je het aantal weken dat kind te vroeg geboren is, afhalen van de leeftijd.

Bijvoorbeeld een kindje wat nu zes maanden is en zes weken te vroeg geboren is gecorrigeerd vier en een halve maand. Let op, dit geldt alleen voor kinderen die voor de 37 weken geboren zijn. Een kind wat met 37 weken en 2 dagen geboren is, is ‘op tijd’ geboren en wordt niet gecorrigeerd.

Waarom

De reden dat kinderen die te vroeg worden geboren gecorrigeerd mogen worden is dat ze zo vroeg zijn dat ze achterlopen in de motoriek wanneer de kalenderleeftijd gepakt wordt als uitgangspunt. Je kunt je voorstellen dat als een kindje 2 maanden te vroeg is en in de eerste twee maanden bezig is geweest met groeien en overleven het motorische nog weinig gedaan heeft. Waar een a-term geboren kindje wel al tijd heeft gehad om motorisch wat te oefenen.

Tot wanneer

De meningen zijn verdeeld als het gaat om hoe lang een kind mag corrigeren voor vroeggeboorte. Er is een bepaald punt waarop prematuren de achterstand motorisch hebben ingehaald en corrigeren niet meer nodig is. Ook zullen er kinderen zijn die blijvende schade hebben en mogelijk niet zo ver komen in de ontwikkeling als wanneer ze op tijd geboren waren. Het hangt binnen de medische wereld af van welke test je afneemt. Soms mag je tot een jaar, soms tot twee en soms tot zes jaar corrigeren.

Lees ook:Nog zo klein en nu al zo sterk! Prematuur geboren kindjes.

In het eerste levensjaar zijn de stappen die een kind maakt in de ontwikkeling enorm. Naarmate kinderen ouder worden, worden de stappen kleiner en gaat de voorsprong van a-term geboren kinderen minder hard. In beginsel gaat het om stappen als: kunnen fixeren met de ogen, hoofdbalans en omrollen. Waar het bij leeftijd 5 mogelijk veel meer gaat om hoe het wordt uitgevoerd en dus minder over de mijlpaal zelf

Geef een antwoord