Disclaimer

annepauw.nl en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via annepauw.nl, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit annepauw.nl wordt verwezen.

Alle informatie die op deze website wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerd aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient alleen voor informatieve doeleinden. Zij is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw eigen arts of specialist. De medische disclaimer is van toepassing op alle informatie op de website annepauw.nl

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van annepauw.nl door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Daarom heb ik geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt geïnterpreteerd en gebruikt en wijs iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook.

Alle artikelen op de site zullen door mijzelf, Anne Pauw, geschreven worden indien anders vermeld. Er kunnen geen rechten worden verbonden aan de stukken of de tekst.